Matsumotokiyoshi Kou-Shin-Etsu Co., Ltd.

Matsumotokiyoshi Kou-Shin-Etsu Co., Ltd. Aiming to expand the groupfs market share in the Koshinetsu Region

Chairman Keiichi Okano President Hiroshi Ando We are proud of our community-based support through responding to an aging society and parallel establishment of dispensing corners!

In July 2009, Kenko Kazoku Drug Corporation merged with MAX Co., Ltd. to become Matsumotokiyoshi Kou-Shin-Etsu Co., Ltd. The former had a strong base in Nagano Prefecture, while the latter had most of its stores in Niigata Prefecture. By combining the two we have been able to utilize the strengths each had in their respective areas to offer our customers even better services. In addition, in January 2012, we merged with Nakajima Family Pharmacy Co., Ltd., which has a strong base in northern Nagano Prefecture, and in October 2015, ITAYAMAMEDICO Co., Ltd. from Yamanashi Prefecture to expand the scale of our business as Matsumotokiyoshi Kou-Shin-Etsu Co., Ltd. We cover all lifestyle needs of our customers by enhancing our lineup of food and daily goods, in addition to our core of health and beauty products. We also provide specialist services with a dispensing pharmacy located inside our stores which can fill prescriptions issued by hospitals, giving us a strength in the development of community-based businesses. By relocating the head office from Okaya City to Nagano City in October 2017, we are able to improve access and strengthen our management guidance for the Niigata, Nagano, and Yamanashi Prefectures area.

Corporate name
Matsumotokiyoshi Kou-Shin-Etsu Co., Ltd.
Address
1393-3 Tsurugamidori-cho, Nagano-shi,
Nagano 380-0813 Japan
Phone
+81-26-229-8490
Incorporated
March, 1993
Website
https://www.matsukiyo.co.jp/map/mk-koushinetsu
Stores open in the Koshinetsu Region

Business Contents

  • Drugstores

    We are promoting our drugstore business according to our companyfs keywords, gEveryday and New discovery.h We provide a wide range of products at reasonable prices based on the daily needs of our customers. We will continue to bring new discoveries to our customers through our products and services.

  • Pharmacies

    Revisions to the health care insurance system increased demand not only for prescriptions filed outside of hospitals, but also for functions in Health Support Pharmacies for the provision of outside calls, including home visits. We combine our expertise in handling prescription medications with the convenience of a drugstore to contribute to the healthy lives of our customers.

Store Introduction

Drugstore Matsumotokiyoshi Karuizawa Store

We operate a store combining a prescription pharmacy in Karuizawa, a prominent sightseeing spot in Nagano Prefecture. The store carries out its sales activities to provide a sales outlet and to come into contact with not only the local residents but also the visitors who arrive here from all over the country from all age groups for the purpose of sightseeing to ensure that they enjoy their shopping experiences.

Unique Approaches

Responding to an Aging Society and the gNagano Modelh

More than 30% of the population of Nagano Prefecture are elderly people, a higher number than the major urban areas, or even the national average. In this environment, the comprehensive care system that the Group is promoting needs to be rolled out as the gNagano Model.h This model will contribute to the health of all local residents and to local medical care, through health support initiatives in advance of our competitors and support for regular, personal care, home care, and sterile drugs preparations.

OFFICIAL PAGE
Corporate Profile (PDF)